Ping Shen jest metodą terapeutyczną „Dao Qi” a także podejścia klinicznego De Qi stosowaną od setek lat przez terapeutów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jest to  jedna z klasycznych terapii „Drogi Serca” („Xin Fa”). Jej korzenie można znaleźć w tradycjach taoistycznych, buddyjskich oraz jogicznych. Celem tej terapii jest by wpłynąć na zmianę na poziomie Serca i tzw Shen  u pacjenta, a co za tym idzie, w pozytywny sposób zadziałać na przebieg leczenia.

🗣 Instruktor: L.Ac., BSc Donald Halfkenny
📅 Termin: 15-16.02.2020 (sobota-niedziela),
🕰Czas szkolenia: 9-17 sobota, 10-18 niedziela (z planowanymi przerwami obiadowymi)
🌏 Lokalizacja: Życzliwa 13c, 53-030 Wrocław
💰 Cena: 990 zł
✍ Zapisy: kontakt@pingshen.pl
👨‍⚕️👩‍⚕️Do kogo jest skierowane szkolenie: terapeuci TCM, lekarze, fizjoterapeuci, osteopaci, naturopaci, akupunkturzyści
👨‍💻Szkolenie tłumaczone na język Polski z języka angielskiego.
Maksymalna liczba uczestników: 25

13-ty rozdział Su Wen

Qi Bo: – Najwyższą formą terapii jest być w jedności z…
Huang Di: – Co masz na myśli przez bycie w jedności z?
Qi Bo: – By być w jedności z, to klucz do sukcesu.
Huang Di:  Jak to?
Qi Bo: – Zamknij drzwi i okna. „Połącz się” ze swoim pacjentem i spytaj się o jego stan…

8-my rozdział Ling Shu

 “Przed terapią musisz być zakorzeniony w Shen”.

13-ty rozdział Su Wen i 8-my rozdział Ling Shu to dyskusja pomiędzy QI Bo oraz Huang Di, która skupia się na podejściu terapeuty to samego siebie i do swojego pacjenta przed i po zabiegu.

Te dwa stwierdzenia –  by zamykać drzwi i okna oraz zakorzeniać się w Shen, oznaczają, że największym priorytetem terapeuty jest by zagłębić się w sobie, wzmocnić połączenie ze sobą oraz zakorzenić się w Sercu i Shen. Wtedy dopiero terapeuta będzie mógł w jasny sposób zobaczyć całościowy stan pacjenta i przywrócić jego zdrowie.
Pozwala to nie tylko różnicować objawy występujące u pacjenta, ale także w sposób bardziej efektywny pogłębić leczenie, bez względu na sposób pracy terapeuty, czy jest lekarzem, terapeutą TCM, naturopatą, osteopatą  czy fizjoterapeutą.

W klasycznej chińskiej akupunkturze i medycynie, Serce ma dwa główne aspekty. Pierwszym jest Serce jako Pan lub Cesarz. Jako takie jest najwyższym duchowym i fizycznym autorytetem. Drugim aspektem jest Serce jako Mistrz lub Regent. To jest aspekt Serca, w którym podtrzymuje ono bezpośredni kontakt z różnymi wpływami, narządami, substancjami, meridianami i kanałami i jest odpowiedzialne za ich prawidłowe i uporządkowane działanie.

Terapia Ping Shen jest metodą leczenia dla Adeptów. Pogłębia i nasila Twoje połączenie z Sercem jako Mistrzem. Wzmocnienie połączenia z Sercem jako Mistrzem ma wpływ na pogłębienie percepcji i podwyższenie wrażliwości terapeuty i efektywności leczenia. Jest to jedna z metod Xin Fa („Drogi Serca”), kultywowanej przez adeptów szkół jogicznych, taoistycznych i buddyjskich. W Chinach pierwsze wzmianki o tej metodzie można znaleźć już w dynastii Jin (265-420 p.n.e.). Poprzez metodę Ping Shen nie ma potrzeby cielesnego kontaktu pomiędzy terapeutą, a pacjentem by mieć na niego ogólny wpływ. W warunkach gabinetowych, gdzie ten fizyczny kontakt ma miejsce, dzięki Ping Shen staje się on bardziej pogłębiony i mocniejszy.

Jedną z głównych różnic między metodą Ping Shen i innymi formami „Pracy Energetycznej” takimi jak Wei Qi Gong, jest to, że terapeuta nie używa swojego własnego Qi (własnej energii) w procesie leczenia.

Te wprowadzające warsztaty mają na celu wprowadzić w metodę Ping Shen i nauczyć jak zintregrować te podstawowe techniki w  codziennej praktyce terapeutycznej. Przewidywany jest również weekendowy kurs zaawansowany.

Zapisów proszę dokonywać przez poniższy formularz. Po zaakceptowaniu, w odpowiedzi wyślę informację na temat konta do dokonywania wpłat.

Formularz zapisu

Przewiń do góry