!!BRAK WOLNYCH MIEJSC!!

Styl Jednej Igły

Akupunktura klasyczna

oparta na naukach Dr Cheng Dan-an, Dr James Tin Yau So oraz na klasycznych tekstach

   Fundamenty współczesnej akupunktury według TMCh zostały zapoczątkowane dzięki tradycjom duchowym buddyjskim, taoistycznym oraz szamańskim oraz klasycznym tekstom, jak Ling Shu, Su Wen, Mai Jing, Ming Tang Hall, Jia Yi i Nan Jing. Pomimo faktu, że wiele z tych technik terapeutycznych i teorii jest nadal używanych we współcześnie aplikowanej „tradycyjnej wschodnio-orientalnej akupunktury“, znajdują się a pewne istotne szczegóły, które są nazbyt często ignorowane. Celem tego kursu jest umożliwienie praktykowi poprawienia skuteczności terapii poprzez wdrożenie do codziennej praktyki tych klasycznych technik akupunkturowych i koncepcji terapeutycznych.

  Na kursie będą omawiane:
 • Koncepcja Tien-Di-Ren (Nieba, Ziemi i Człowieka) i jej aplikacji klinicznej
 • Anatomia punktów
 • „Obiektywna Anatomiczna Lokalizacja Punktów“ techniki według Dr. Cheng Dan-an, Dr. So Tin Yau (James Tin Yau So) oraz klasycznych tekstów i praktyk
 • San Ci Fa lub trójwymiarowa technika nakłuwania i inne klasyczne metody akupunkturowe, wspomniane w siódmym rozdziale Ling Shu
 • Gua Sha
 • Skrwawianie
 • Diagnoza z Pulsu
 • Technika Akabane (współczesny wyjątek)
 • Ping Shen (metoda terapeutyczna „Drogi Serca “) i aktywna rola Serca we wszystkich etapach procesu terapeutycznego
 • Moksa pośrednia i bezpośrednia
 • Przebiegi meridianów, punkty, patofizjologia i kliniczna aplikacja obszarów skórnych, mięśni, meridianów, kanałów Luo, meridanów głównych, meridianów nadzwyczajnych i dywergentnych w codziennej praktyce
 • Koncepcja punktów głównych, pomocniczych oraz dodatkowych
 • Jak tworzyć strukturę strategii leczenia oraz protokoły
 • Studia Przypadku (Zewnętrzne zaburzenia patologiczne, Syndrom Bi, szumy uszne, rak itd. )
 • Wspomaganie „terminalnie chorych“ i „umierających“ pacjentów
 • Superwizja (Praktyka na żywo) z uczestnikami kursu i ich pacjentami